Guus Bots

Consultant

Waar hou jij je mee bezig binnen Yellowtail?

Een langdurige opdracht bij CloudBilling. Daarin heb ik drie verantwoordelijkheden: het uitvoeren en managen van implementaties bij klanten, het opzetten en aansturen van een team van consultants voor implementaties binnen Europa en input leveren en mee denken over de ontwikkeling van CloudBilling als product.

Wat weten wij nog niet over jou?

Ik hou niet van voetbal.

Waar verbaas jij je regelmatig over?

Dat mensen soms zo erg zitten vastgeroest in hun manier van denken dat zij helemaal niet meer openstaan voor verbetering, of überhaupt voor verandering. Als consultant kom je dit wel eens tegen. In eerste instantie zie ik het als een uitdaging om die mensen toch mee te krijgen, maar het kan ook een schadelijke factor vormen als zij niet van gedachten veranderen, maar wel een belangrijke rol hebben in een project.

Wie ben jij in een projectteam?

In het kader van de teamrollen van Belbin ben ik een combinatie van de Plant, Shaper en de Implementer. Dat houdt in het kort in dat ik creatief problemen oplos, ideeën omzet in acties, goed presteer onder druk en ervoor zorg dat een team in beweging blijft.

Contact

Gewerkt voor

Contact