nl en

Sylvia Veereschild

Specialist gegevensuitwisseling gezondheidszorg

Waar hou jij je mee bezig binnen Yellowtail?

De Nederlandse zorg behoort tot de top van Europa maar staat onder druk. Ook zonder Covid stijgt de zorgvraag, neemt aanbod zorgpersoneel af en stijgen de kosten. ICT kan hierbij ondersteunen. Maar helaas is er niet één maar zijn er duizenden systemen waar patiëntgegevens zijn opgeslagen. Enerzijds is medische data ongestructureerd vastgelegd en anderzijds is er stringente wetgeving. Samen maakt dit uitwisseling in de zorg complex. Ik werk 30 jaar in de ICT waarvan de laatste 15 jaar aan veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling in de zorg. Architectuur, infrastructuur, informatiestandaarden en juridische zaken zijn mijn vakgebied. Door bemiddeling van Yellowtail werk ik nu aan een traject met Nictiz, Ministerie van VWS en de Nederlandse AI Coalitie aan databeschikbaarheid zodat de Nederlandse gezondheidszorg straks gebruik kan maken van de waarde die Artificiële Intelligentie (AI) kan opleveren.

Wat weten wij nog niet over jou?

Dat ik naast mijn dagelijkse werk al 20 jaar een sociaal onroerend goed bedrijf heb waar ik appartementen en studio’s verhuur onder de huursubsidiegrens. Ik sta hierdoor midden in de samenleving van woningnood, uitkeringen, slechte buurten en kwetsbare vrouwen die met kind en al op straat staan.

Waar verbaas jij je regelmatig over?

Dat er nog steeds artsen zijn die gegevens van de patiënt niet willen delen met de patiënt ondanks dat de AVG en de wet Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Wabvpz) dit verplicht.

Wie ben jij in een projectteam?

Ik ben projectleider van een geweldig zelfsturend team met daarin kennis van ecosystemen tot aan een gerenommeerd ICT expert die algoritmes maakt en verbonden is aan de Universiteit van Eindhoven. Zo’n breed team is ook nodig want alleen met een brede kijk kunnen we in Nederland de juiste zorg op de juiste plaats krijgen, ondersteund met de juiste gegevens.

Contact