nl en

MVO Yellowtail

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een breed begrip. Yellowtail streeft middels haar MVO beleid naar synergie tussen maatschappelijk/duurzaam ondernemerschap en de core values van Yellowtail. De drie pilaren van ons MVO beleid zijn: Maatschappelijke verantwoordelijkheid, Duurzaamheid en Werken bij Yellowtail. Binnen deze drie pilaren kiezen wij elk jaar organisaties en activiteiten die dicht bij onze organisatie staan. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Naast onze jaarlijkse steun aan de Financerun hebben wij ervoor gekozen om dit jaar twee organisaties te steunen die dicht bij onze werknemers staan namelijk: de Plastic Soup Foundation en Niños de Guatemala. 

Plastic Soup Foundation 

Sinds 2019 is Yellowtail ‘Gold Tier Business Angel’ van de Plastic Soup Foundation. De Plastic Soup Foundation is een Nederlandse organisatie die wereldwijd alle mogelijke oplossingen en initiatieven ondersteunt die helpen bij het verminderen van de Plastic Soep bij de bron. Dit jaar zullen wij niet alleen zelf actief deelnemen in bijvoorbeeld het opruimen van plastic, maar ook events organiseren waarmee we de awareness voor de Plastic Soup Foundation willen vergroten en eventueel anderen kunnen inspireren om hetzelfde te doen. 

Niños de Guatemala

Ook sponsort Yellowtail dit jaar de stichting Niños de Guatemala. Deze Nederlandse stichting verzorgt onderwijs voor kansarme kinderen in Antigua, Guatemala. Inmiddels gebeurt dit middels twee basisscholen en een middelbare school, waardoor meer dan 500 Guatemalaanse kinderen naar school kunnen. Dit jaar draagt Yellowtail bij aan de verdere ontwikkeling van Niños de Guatemala door het vergoeden van alle kosten voor 1 informatica docent voor het gehele jaar.

Duurzaamheid

Intern ondernemen we continue stappen om onze eigen voetafdruk te verkleinen. Zo hebben we een leaseregeling geïntroduceerd gericht op zuinigere auto’s, en elektrische auto’s behoren nu ook tot de keuzes. Binnen kantoor hebben we samen met de Plastic Soup Foundation een plastic scan uitgevoerd. Hiermee hebben we in beeld gebracht waar en hoeveel plastic en ander verpakkingsmateriaal we gebruiken. Het resultaat hiervan is dat we al het afval gaan scheiden en proberen minder afval te produceren. Zo zijn bijvoorbeeld de blikjes Spa Rood vervangen door een Quooker. 

Ook op andere gebieden wordt gewerkt aan duurzaamheid. Zo zijn we bezig met inventariseren van de huidige verlichting en het verbruik daarvan, om toe te werken naar een duurzamer en zuiniger alternatief. Daarnaast zijn we hard op weg om een paperless office te worden. Zo hebben we de abonnementen op tijdschriften opgezegd en een van de twee printers gaan we uitfaseren. 

Werken bij Yellowtail

Niet alleen extern willen wij  ons steentje bijdragen, ook intern vinden wij het uiterst belangrijk dat werknemers zich gelukkig en vitaal voelen. Op het gebied van vitaliteit (mentaal en lichamelijk) voor de medewerkers zijn er afgelopen jaar een aantal initiatieven gestart. Er zijn drie wekelijkse workshops georganiseerd met onderwerpen zoals stress, positief denken, voeding en slaap. Daarnaast heeft iedere Yellowtailer een vitaliteitsbudget om naar wens in te vullen. Dit budget hangt samen met de vitaliteits doelen die iedere YT’er heeft gesteld voor de komende jaren. De voortgang van deze doelen wordt regelmatig besproken met een buddy.  Tot slot worden er inmiddels ook met enige regelmaat bootcamps georganiseerd waar iedereen op vrijdagmiddag bij kan aansluiten. 

Contact