nl en

PGGM/PFZW

Pensioenen en Vermogen

Hoe kunnen we deelnemers helpen om vitaal met pensioen te gaan?

Thomas Laffree - Directeur Innovatie & Research

Lees meer over de case

"De deelnemers van onze klant Pensioenfonds Zorg & Welzijn doen zwaar werk en geven aan dat het door de stijgende AOW-leeftijd niet zal lukken tot pensioendatum te blijven werken. PFZW maakt zicht hier zorgen over en heeft PGGM gevraagd om te zoeken naar oplossingen om deelnemers Vitaal met pensioen te laten gaan. Door middel van de toekomstverkenner geven wij hen een totaal financieel inzicht en de mogelijkheden om eerder of in deeltijd met pensioen te gaan. Vanaf de start van het project hebben wij als één team gewerkt met Yellowtail en PGGM. De combinatie van drive, korte lijnen, veel kennis en nieuwe technologie heeft gezorgd voor deze baanbrekende oplossing voor onze klant."

Achtergrond project

Nederlanders moeten steeds langer doorwerken, ook in de zorg is dit het geval. PGGM is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen voor “pensioenfonds Zorg & Welzijn” (PFZW). Gezien werken in de zorgsector zowel fysiek als mentaal veel van mensen vraagt, zijn er zorgen vanuit de deelnemers, werkgevers en het pensioenfonds over de vitaliteit gedurende het werkzame leven. Het fysiek zware werk resulteert, naarmate men ouder wordt, veelvuldig in lichamelijke klachten met verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid en hoge kosten voor het pensioenfonds. De vraag die ten grondslag ligt aan het project is dan ook: Hoe kunnen we deelnemers helpen om vitaal met pensioen te gaan?

Dit is de reden dat Yellowtail in samenwerking met PGGM voor de deelnemers van “pensioenfonds Zorg & Welzijn” (PFZW) de toekomstverkenner heeft ontwikkeld. Een verkenner waarmee deelnemers binnen 5 minuten inzicht krijgen in de totale financiële situatie van het huishouden en in staat gesteld worden keuzes te maken omtrent eerder stoppen of minder werken.

Doel project

Deelnemers van PFZW inzicht geven t over de situatie bij minder werken of eerder stoppen en de deelnemer stimuleren om hier iets mee te doen.

Resultaat

Om deelnemers van PFZW bewust maken van het feit dat minder werken of eerder stoppen met werken daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort is de Toekomst Verkenner ontwikkeld. De Toekomst Verkenner geeft antwoord op de vraag: “Is minder werken of eerder stoppen met werken mogelijk voor mij?”. Dit wordt gedaan door de huidige financiële situatie te vergelijken met de situatie bij pensioen, -bij minder werken en -bij eerder stoppen met werken. Binnen de financiële situatie worden de inkomsten en uitgaven, het vermogen, de woning en bij pensioen pijler 1 t/m 4 meegenomen. Dit gebeurt voor het gehele huishouden en via de Ockto app beschikt de deelnemer in de Toekomst Verkenner binnen 5 minuten over de benodigde data. Na zorgvuldig klantonderzoek is er gekozen om deelnemers te laten onboarden via een chatflow en ze stapsgewijs mee te nemen, om uiteindelijk het totaalinzicht te bieden in een dashboard. Binnen dit dashboard heeft het “spelen” met de keuzes omtrent minder werken en eerder stoppen een grote rol. Yellowtail is als full-service partner vanaf het begin betrokken geweest bij het project. Dit houdt in dat onze UX & Design afdeling betrokken is geweest bij de klantonderzoeken en dat we een groot deel van de uiteindelijke implementatie, zowel technisch als functioneel, voor onze rekening hebben genomen. Daarnaast wordt de Yellowtail oplossing CORD Finance gebruikt als fundament voor de Integratie, business logica, dataopslag en -transformatie.

De Toekomstverkenner

Robin Bouman - Partner bij Yellowtail: "De consument in staat stellen zelf integraal financieel inzicht te verkrijgen is één van de belangrijke speerpunten binnen Yellowtail’. Met de Toekomst Verkenner die we voor de PFZW deelnemer hebben gebouwd voldoen we hier zeker aan. Vanuit Yellowtail zijn we dan ook heel blij en trots dat we, in nauwe samenwerking met PGGM, PFZW, Ortec Finance en Ockto, dit resultaat hebben bereikt."

Meer weten? Neem dan contact met ons op

Neem dan contact op

Betrokken Yellowtailers

Robin Bouman

Partner

Daniel Veenhoven

Consultant

Bram Peulers

Visual Designer

Coen Vermeer

Front-end Developer

Joel Scholten

Developer

Bira Thanabalasingam

Head of UX Design

Ravian Arp

Consultant

Jan Marten van Seijst

Managing Consultant

Andere cases

Contact