Yellowtail Conclusion is onderdeel van het Conclusion ecosysteem

Achtergrond project

Binnen de hypotheeksector is het klassieke klantbedieningsmodel aan verandering onderhevig, zo bewijst onder andere de case van Obvion. Klanten worden primair bediend via het intermediar, maar tegelijkertijd zoeken klanten steeds vaker rechtstreeks contact met de aanbieder. Dit levert de geldverstrekker niet alleen nieuwe kansen op, maar ook een paar stevige uitdagingen. Hoe voldoe je aan snel groeiende klantverwachtingen? Zeker als je traditioneel niet bent ingesteld op de B2C-relaties. En hoe bied je je klant samen met je belangrijkste partner – de adviseur – een betere crosschannel-ervaring.


Doel project

Obvion heeft een lange termijn visie en strategie ontwikkeld om vanuit de duurzame driehoek tussen klant, adviseur en Obvion in te spelen op de sterk veranderende klantwensen. Yellowtail Conclusion heeft Obvion geadviseerd hoe deze strategie de komende jaren stapsgewijs praktisch ingericht kan worden en hoe de architectuur daarop ingericht kan worden.

Pascal Snijckers (Enterprise Architect Obvion): “Het brengt de nodige uitdagingen met zich mee om de functionele processen en systemen aan te passen op deze veranderende klantwensen. In de front-end willen we flexibel blijven om onderscheidend te blijven, terwijl we in de back-end zoveel mogelijk gebruik willen blijven maken van generieke functionaliteit zoals onder andere door externe partijen, zoals Stater, ter beschikking wordt gesteld.”

  • Paul Stokbroeks (Sr. Marketeer Obvion): “We merken dat klantwensen sterk veranderen. Klanten worden zelfredzamer en willen meer regie. Ook groeit het kostenbewustzijn en oriënteert men zich beter. Zowel in het aanvraagtraject voor nieuwe hypotheken als tijdens het beheer. Daarbij stellen we de klant centraal en positioneren we de adviseur als cruciaal voor bepaalde activiteiten.”

Oplossing

“Met een kernteam van zowel specialisten van Obvion als Yellowtail Conclusion hebben we de businesswensen vertaald naar een concrete architectuur in de driehoek klant – adviseur – Obvion. Vervolgens hebben we deze roadmap ingevuld met de activiteiten om de enterprise architectuur in de juiste volgorde te ontwikkelen om de bedieningsconcepten systeemtechnisch te faciliteren.

Resultaat

Yellowtail Conclusion heeft Obvion geadviseerd hoe ze de strategie de komende jaren stapsgewijs praktisch kunnen inrichten en hoe de architectuur daarop ingericht kan worden.

Meer weten? Neem dan contact met ons op

Neem dan contact op

Betrokken Yellowtailers

Paul Schoorl

Paul Schoorl

Managing Consultant

Andere cases

Contact