Yellowtail Conclusion is onderdeel van het Conclusion ecosysteem

Vanaf de start van het project hebben wij als één team gewerkt met Yellowtail Conclusion en PGGM. De combinatie van drive, korte lijnen, veel kennis en nieuwe technologie heeft gezorgd voor deze baanbrekende oplossing voor onze klant."

Achtergrond project

Nederlanders moeten steeds langer doorwerken, ook in de zorg is dit het geval. PGGM is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen voor “pensioenfonds Zorg & Welzijn” (PFZW). Gezien werken in de zorgsector zowel fysiek als mentaal veel van mensen vraagt, zijn er zorgen vanuit de deelnemers, werkgevers en het pensioenfonds over de vitaliteit gedurende het werkzame leven. Het fysiek zware werk resulteert, naarmate men ouder wordt, veelvuldig in lichamelijke klachten met verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid en hoge kosten voor het pensioenfonds. De vraag die ten grondslag ligt aan het project is dan ook: Hoe kunnen we deelnemers helpen om vitaal met pensioen te gaan?

Dit is de reden dat Yellowtail Conclusion in samenwerking met PGGM voor de deelnemers van “pensioenfonds Zorg & Welzijn” (PFZW) de toekomstverkenner heeft ontwikkeld. Een verkenner waarmee deelnemers binnen 5 minuten inzicht krijgen in de totale financiële situatie van het huishouden en in staat gesteld worden keuzes te maken omtrent eerder stoppen of minder werken.

Doel project

Deelnemers van PFZW inzicht geven over de situatie bij minder werken of eerder stoppen en de deelnemer stimuleren om hier iets mee te doen.

  • Robin Bouman - Managing Director Yellowtail Conclusion: "De consument in staat stellen zelf integraal financieel inzicht te verkrijgen is één van de belangrijke speerpunten binnen Yellowtail’. Met de Toekomst Verkenner die we voor de PFZW deelnemer hebben gebouwd voldoen we hier zeker aan. Vanuit Yellowtail Conclusion zijn we dan ook heel blij en trots dat we, in nauwe samenwerking met PGGM, PFZW, Ortec Finance en Ockto, dit resultaat hebben bereikt.

De Toekomst Verkenner

Een verkenner waarmee deelnemers binnen 5 minuten inzicht krijgen in de totale financiële situatie van het huishouden en in staat gesteld worden keuzes te maken omtrent eerder stoppen of minder werken.

Meer weten? Neem dan contact met ons op

Neem dan contact op

Betrokken Yellowtailers

Robin Bouman

Robin Bouman

Managing Director

Daniel Veenhoven

Daniel Veenhoven

Managing Consultant

Joel Scholten

Joel Scholten

Managing technical consultant

Birashanth Thanabalasingam

Head of UX Design

Ravian Arp

Ravian Arp

Technisch Consultant

Coen Vermeer

Coen Vermeer

Front-end Developer

Andere cases

Contact