Op 14 juni organiseerde  Yellowtail in samenwerking met BE in flow een inhouse ontbijtsessie rondom het  onderwerp ‘Active Servicing’. Een thema dat ons en vele branchegenoten momenteel bezighoudt. De ideeën zijn er en op het gebied van techniek is er al veel mogelijk. Wat houdt ons dan toch tegen? En wat is er voor nodig om dit om te draaien naar mogelijkheden? Om antwoord te krijgen op deze vragen zijn we met 20 branchgenoten de discussie aangegaan waarbij we ze letterlijk de vraag hebben gesteld: wat houdt jullie tegen? En hoe kunnen we dit samen oplossen?

De grootste  uitdagingen blijken te zitten in het activeren van de klant, het identificeren van de  behoefte, de kosten versus de baten en tot slot de organisatie. De oplossing voor deze uitdagingen zit hem wat ons betreft in de aanpak vanuit het branchecollectief. Samenwerken lijkt hierin een stuk effectiever dan ieder het wiel proberen uit te vinden. In groepen zijn we aan de slag gegaan met eerder genoemde uitdagingen. De antwoorden hierop vindt u in onderstaande whitepaper.

 

Bekijk de whitepaper hier