Geschreven door: Gert Vasse

Tja, je zal maar één van de ruim 1 miljoen hypotheekklanten zijn met een aflossingsvrije hypotheek… Gaan de spookverhalen ook impact hebben op jouw besteedbare inkomen of valt het allemaal wel mee? En ben jij je eigenlijk bewust van de per 2031 veranderende situatie? De Autoriteit Financiële Markten roept financieel dienstverleners op om actief aan de slag te gaan met dit thema terwijl de banken aangeven hiervoor eigenlijk geen tijd te hebben. De perceptie is dus dat er weinig wordt gedaan omtrent dit thema, echter is dit niet helemaal waar. Fintech- en consultancybedrijf Yellowtail ziet wel degelijk mooie initiatieven om de hypotheekklanten inzicht te geven en een handelingsperspectief te bieden. Director Gert Vasse laat graag een tegengeluid horen.

Onzekerheden

“Er is ongetwijfeld een groep Nederlanders in de leeftijdscategorie 45-55 jaar met een aflossingsvrije hypotheek waarvan de maandlast bij het aangaan van de hypotheek ongeveer een kwart van het netto maandinkomen in beslag nam, en waarvan de last in 2031 vanwege het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek misschien wel een derde deel van het maandinkomen gaat bedragen. Het gaat hier in de kern om twee onzekerheden: je weet als hypotheekverstrekker niet de actuele financiële situatie van een consument, en je weet als consument niet of je in 2031 nu wel of geen probleem hebt”. 

De dialoog

Een gezamenlijk belang dus; en een goede basis om samen aan de slag te gaan. Het begint met het op het juiste moment aangaan van de dialoog.

Vasse: “Geijkte momenten zijn in ieder geval het verstrekken van de hypotheekjaaropgaaf voor de belastingaangifte en het moment dat de hypotheekrente weer voor een nieuw termijn kan worden vastgezet. Ook zijn consumenten meer dan gemiddeld geïnteresseerd als er een nieuwsuitzending over het onderwerp is geweest of als er een impactvolle wijziging is in de gezinssituatie. We zien mooie voorbeelden in de markt van partijen die op het juiste moment de consument inzicht bieden in de persoonlijke situatie nu en straks per 2031. Dit inzicht kan de consument eenvoudig zelf online verkrijgen doordat enerzijds inkomensgegevens, pensioengegevens en belastinggegevens makkelijk digitaal toegankelijk zijn en anderzijds de faciliterende partij dan direct behoorlijk nauwkeurig kan aangeven wat het huidige besteedbare inkomen is en de situatie bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Dit alles kan de consument ’s-avonds in 5 minuten op de bank verkrijgen, zonder dat er schaarse handjes van de faciliterende partij nodig zijn.

Met dit inzicht zal een deel van de consumenten direct gerustgesteld zijn, en een ander deel zal graag direct de mogelijkheden zien om het naderende probleem op te lossen. Hierbij zal een deel van de consumenten zichzelf kunnen redden door bijvoorbeeld nu vast maandelijks of eenmalig een bedrag af te lossen; deze processen zijn over het algemeen ook gedigitaliseerd met o.a. een iDealbetaling. Ook zijn er groepen consumenten die lastenneutraal de situatie kunnen oplossen: door de lagere actuele hypotheekrente kan de maandelijkse besparing direct worden omgezet in een aflosbedrag zodat 2031 alsnog met vertrouwen tegemoet gezien kan worden. Wanneer de consument toch liever het e.e.a. bespreekt met een specialist, dan beschikken we in Nederland gelukkig nog over een groot netwerk aan financieel adviseurs”.

Aanpassing hypotheekbeleid

Vasse verwacht dat deze initiatieven het goede voorbeeld geven aan zowel consumenten als aanbieders. Want Aflossingsvrij is niet Zorgplichtvrij; zowel voor consumenten, aanbieders en adviseurs. Overigens pleit Yellowtail voor aanpassing van het hypotheekbeleid. Het is niet meer van deze tijd om met stijgende pensioenleeftijden nog te rekenen met een hypotheeklooptijd van slechts 30 jaar. Daarnaast geniet het de voorkeur om de feitelijke integrale gezinssituatie te beoordelen in plaats van de huidige decennia oude methodiek van bruto woonquotes.