Collega Skip van der Meer, over het AI Excellence Center van Yellowtail Conclusion 

Yellowtail Conclusion werkt sinds ruim een halfjaar succesvol met het AI Excellence Center. Hier worden medewerkers ingewijd in de toepassingen van AI en getraind in het ontwikkelen van nieuwe proposities waar AI een rol in speelt. Ons AI Excellence Center is in korte tijd volwassen geworden en de eerste resultaten zijn veelbelovend. En dit is nog maar het begin.

Het AI Excellence Center staat voor mij voor de vorm van innovatie waar we bij Yellowtail Conclusion goed in zijn: we geven ruimte aan een nieuw initiatief en bouwen dat van de grond af aan op. Soms met vallen en opstaan, maar altijd met de intentie om het echt goed aan te pakken. En dat werkt, ook bij het AI Excellence Center. Het AI Excellence Center bestaat uit AI-experts en collega’s uit alle business lines. Deze brede opzet heeft een positief effect op het draagvlak voor AI binnen de organisatie én het maakt dat we voortdurend kijken naar wat haalbaar is met AI en wat we ervan mee kunnen nemen naar onze klanten. Dat zorgt nu al voor interessante kruisbestuivingen.

Bewust gebruik

Goed gebruik van AI begint met de bewustwording dat je er veilig en verantwoord mee om moet gaan. Je weet bijvoorbeeld niet waar een AI-systeem de geleverde output vandaan haalt. Klopt die kennis wel? Pas je die output ergens toe, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. Vanuit het AI Excellence Center trainen we al onze medewerkers in die bewustwording. En we laten zien wat AI kan en hoe zij dat toe kunnen passen, zowel intern als naar onze klanten toe. Iedereen binnen Yellowtail Conclusion heeft daarmee een basiskennis van AI. Tegelijkertijd houden we ons binnen het AI Excellence Center ook nadrukkelijk bezig met beleid en privacy ten aanzien van AI. Hoe willen we AI gebruiken, hoe regelen we de privacy in? Dat willen we duidelijk kunnen maken aan onze klanten.

Efficiënter werken

Daarnaast houden we ons binnen het AI Excellence Center bezig met de ontwikkeling van AI-toepassingen. Intern hebben we nu AI-tools in gebruik die tijd besparen en die de kwaliteit van ons werk verhogen. Zo gebruiken onze consultants een tool waarmee ze hun PowerPointpresentaties op een makkelijke manier compacter en strakker maken. Dat scheelt veel tijd. Onze developers hebben AI-tools die supersnel bugs opsporen in geschreven code en die repetitieve code kunnen afmaken. Dat werkt heel efficiënt. Natuurlijk gaat dit niet allemaal in één keer, we introduceren de tools  stapsgewijs en in fases. Zo groeit het enthousiasme over het werken met dit soort nieuwe tooling.

Human in the loop

Wij geloven niet in het vervangen van medewerkers door AI. Daarvoor zijn de producten van Yellowtail Conclusion veel te specifiek. We geloven wel in AI als hele waardevolle toevoeging. De combinatie van mens en machine learning, ofwel het Human in the loop-principe, maakt de toepassing van AI succesvol binnen onze organisatie. Bij onze klanten merken we dat onze strategie en onze maatwerk AI-proposities goed aansluiten op hun behoeften. Denk daarbij aan AI-oplossingen die handwerk overbodig maken, die kennis ontsluiten voor bijvoorbeeld junior medewerkers en AI-tools die in een handomdraai ingewikkelde analyses kunnen maken. Deze oplossingen worden met luid gejuich ontvangen. Dat geeft ons een extra boost om volop door te gaan met ontwikkelingen op dit vlak en AI verder te integreren in onze producten.

Olievlek

Het enthousiasme over AI verspreidt zich als een olievlek. Binnen Yellowtail Conclusion komen mensen vol energie naar me toe over de nieuwste ontwikkelingen rond AI. Dat werkt aanstekelijk en inspirerend. Klanten zijn enthousiast waardoor het aantal proposities met AI alleen maar toe zal nemen. En dit is nog maar het begin, ik zie het AI Excellence Center als een startpunt van nog veel meer moois. Het zou mij niets verbazen als AI over niet al te lange tijd een zelfstandige business line is binnen het ecosysteem van Yellowtail Conclusion, met eigen projecten en eigen producten. Ik kan niet wachten!

Wil je meer weten over het AI Excellence Center? Neem dan gerust contact met ons op