Volgens Petra Maréchal, director Pensioen & Vermogen bij Yellowtail Conclusion, is er nog het nodige te doen als het gaat om pensioencommunicatie. Innovatieve technologie helpt daarbij. Maar het vergt ook een andere manier van denken, vooral als het gaat om timing. ‘We moeten de vraag over het inkomen van straks naar voren zien te halen’.


Als je financiële zorgen hebt, dan heeft dat grote impact op je leven. Ook op je mentale welzijn. Daar zijn veel schrijnende voorbeelden van. Ik denk dat een deel van de oplossing zit in het hebben van grip op je financiën. Als je weet hoe je ervoor staat en als je begrijpt hoe bepaalde financiële zaken werken, geeft dat rust. En het geeft je vertrouwen om goede keuzes te maken. Toch zijn er maar weinig mensen die écht strak grip hebben op hun financiën. Dat is de groep die excelsheets maakt of een kasboekje bijhoudt. Als het over pensioen gaat, is de situatie vergelijkbaar. Slechts weinig mensen staan stil bij de vraag: wat heb ik nu aan inkomen en hoe hoog is dat inkomen als ik met pensioen ben? En de groep die daar ook nog eens op tijd aan denkt, is nog kleiner…

Bekijk het als je salaris

Dat is dus waar we aan moeten werken rond pensioen, dat we de vraag ‘hoeveel inkomen heb ik straks?’ naar voren halen. Dat pensioen niet afgedaan wordt als ‘ver weg’ of als latente behoefte, maar dat mensen pensioen meenemen in de beslissingen in het hier en nu. Het verbaast me altijd dat we met zijn allen wél heel alert zijn op ons inkomen als we salarisonderhandelingen voeren, maar aan ons pensioen – wat je inkomen in de toekomst is – besteden we nauwelijks aandacht. Dat is toch op zijn minst opmerkelijk. Het zit blijkbaar nog niet in ons systeem om zo te denken.

Hier en nu

Een ander voorbeeld van pensioen in het hier en nu zie ik bij vrienden die kinderen krijgen. Als zij besluiten om minder te gaan werken om voor de kinderen te zorgen, gaan zij vaak contractueel terug in het aantal uren. Terwijl het beter is voor hun pensioenrechten als ze eerst ouderschapsverlof opnemen. Dan loopt de opbouw van hun pensioen namelijk gewoon door. Meteen teruggaan in uren gaat dus ten koste van je pensioen. Als die kennis gemeengoed zou zijn, kun je betere beslissingen nemen.

Jong geleerd

Zelf heb ik al jong geleerd dat je financieel vooruit moet kijken. Ik kom uit een ondernemersgezin, mijn vader was fruitteler. Er waren jaren dat de oogst niet best was. Als er bijvoorbeeld een flinke hagelstorm geweest was, hadden we financieel geen goed jaar. Mijn ouders waren daar op voorbereid en hadden een buffer opgebouwd voor dit soort tegenvallende jaren. Zij vertelden ons daar ook over. Daardoor werd mij al jong duidelijk hoe belangrijk het is om grip op je financiën te hebben.

Gerichter en gepersonaliseerder

Je kunt in mijn optiek niet vroeg genoeg beginnen met dat financieel bewustzijn. Hoe ga je om met risico’s? Hoe leer je na te denken over de consequenties van beslissingen die je in het hier en nu neemt? Snap je je financiën? Ik geloof echt dat dat beter, eerder en transparanter moet. Dat past ook bij Yellowtail Conclusion, waar we als missie hebben om de kwaliteit van het financiële leven van consumenten te verbeteren. We ontwikkelen bijvoorbeeld pensioenportalen voor onze klanten die bezoekers op een heldere manier meenemen in hun pensioenverhaal. Dat doen we ook steeds meer gepersonaliseerd op basis van persoonlijke data en behavourial science, waardoor we mensen nog gerichter kunnen helpen. Maar dan moeten we mensen wel eerst naar dat pensioenportaal zien te krijgen. Dat lukt alleen als we het nadenken over ons inkomen van later, zoveel mogelijk naar voren halen zodat de stap naar het pensioenportaal een vanzelfsprekende wordt.

Kweken van financieel bewustzijn

Dat de nieuwe pensioenwet definitief van kracht wordt, geeft extra druk tot verandering – en dat vind ik positief. Er zijn al veel goede dingen in gang gezet en daar komen nu ongetwijfeld alleen maar meer initiatieven bij. Yellowtail Conclusion ondersteunt haar klanten hierbij en denkt graag mee over het activeren van consumenten om aan de slag te gaan met hun pensioen. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat we als Yellowtail Conclusion niet in ons eentje de wereld kunnen verbeteren. Daarom nodig ik iedereen uit om mee te denken over hoe we zo vroeg mogelijk kunnen beginnen met het ‘kweken’ van financieel bewustzijn. Wat mij betreft begint dat pad al in de klas. Want zoals ik zelf ervaren heb: jong geleerd is echt oud gedaan.