Het nieuwe pensioenstelsel gaat heel wat veranderingen teweeg brengen. Omdat de details van het pensioenakkoord nog niet in beton gegoten zijn, wachten pensioenfondsen vaak nog met het communiceren hierover. Een gemiste kans denken wij! Want nu starten met een goed doordachte, digitale communicatiestrategie levert veel op.

Pas op voor de valkuil
Het pensioenakkoord heeft veel impact op pensioenfondsen. Die zijn al druk bezig om hun administratie en interne organisatie in te richten conform het nieuwe stelsel. Naast deze grote interne opdracht, zullen pensioenfondsen zich ook moeten richten tot hun deelnemers. Al met al dus een hele operatie dus dat invaren. Maar een pensioenfonds dat  van van zich laat horen, kan de onrust onder werkgevers en deelnemers – die er in grote mate is – doen afnemen. En dat is een groot voordeel.

Negatieve tendens komt niet goed uit
De onrust is begrijpelijk. Het nieuwe pensioenstelsel heeft namelijk gevolgen voor iemands pensioen en dus ook voor een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van een werkgever. Hierover heerst echter nog veel onduidelijkheid: wat gaat er voor mij veranderen en loop ik meer risico voor mijn oude dag? Deze onzekerheden zorgen voor terughoudendheid en voeden het negatieve sentiment onder deelnemers en werkgevers. Deze tendens kunnen pensioenfondsen nou net níet gebruiken, aangezien zij diezelfde werkgevers en deelnemers juist moeten activeren en mee moeten krijgen in de op handen zijnde transitie. Zoveel mogelijk onrust wegnemen is dus een pré.

Positieve nieuwsgierigheid
De huidige situatie biedt pensioenfondsen ook kansen, namelijk om de band met deelnemers en werkgevers aan te halen en om meer van hen te weten te komen. Hoe? Door nu al uit te leggen wat de veranderingen inhouden en wat de uitdagingen zijn voor de komende periode. Benader werkgevers en deelnemers, geef ze inzichten, maak ze op een positieve manier nieuwsgierig. Wordt er meer bekend over bepaalde regelingen, dan vertel je dat. Zo groei je als pensioenfonds samen met de deelnemers en werkgevers toe naar de transitie. En je werkt ook meteen aan de verantwoording over het transitieproces richting de AFM en andere toezichthouders.

Start met de digitale strategie
De eerste stap daarin is: bedenk wat je digitale strategie wordt om de transitie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Hoe ziet je activatiestrategie eruit? Digitaal is hierbij cruciaal. De tijd van brieven sturen en gesprekken voeren is echt voorbij. De praktijk wijst uit dat een aanpak via een digitaal transitieplatform van grote waarde is om zoveel mogelijk deelnemers in beweging te krijgen. Omdat je hiermee heel gericht mensen kunt benaderen en rappelleren, resulteert dat in opvallend betere succesratio’s. En niet onbelangrijk: het digitale transitieplatform is aanzienlijk minder arbeidsintensief. Overgaan tot het sturen van een brief is dan altijd nog een mogelijkheid.

Effectieve transitiecommunicatie
Ook als pensioenfonds kun je effectieve transitiecommunicatie realiseren. Hoe? Door via een digitaal transitieplatform voor triggers te zorgen en het proces aantrekkelijk en interessant te maken voor deelnemers.

Pensioenakkoord

Deze communicatiestromen vormen de basis van het invaren van de huidige regelingen naar het nieuwe stelsel. Belangrijk hierin is dataverrijking: inventariseren hoe een deelnemer benaderd wil worden (online en offline). Met die voorkeur kun je iemand gericht gaan informeren en prikkelen.

11 succesfactoren van een digitaal transitieplatform
Voor een effectieve digitale transitiestrategie dient het transitieplatform invulling te geven aan de volgende succesfactoren:

Pensioenakkoord

De voordelen ontstaan niet vanzelf. Als pensioenfonds moet je hier bewust en tijdig mee aan de slag gaan. Met het gebruiken van het transitieplatform kan er nu al actie worden ondernomen.

Het ene platform is het andere niet
Binnen de pensioenwereld is het pensioenportaal vaak gemeengoed als het gaat om communicatie met deelnemers. Het transitieplatform is echter wezenlijk anders. Dataverrijking via het verzamelen van e-mailgegevens, inzicht hebben in het niveau van activatie van een deelnemer (of groep van deelnemers), de mogelijkheid om een ander kanaal in te zetten als uit de track and trace blijkt dat iemand berichten niet leest of filmpjes niet bekijkt, automatische verslaglegging voor de audit: het zijn allemaal voorbeelden van functies die uniek zijn voor het transitieplatform. Het transitieplatform bestaat daarom naast het pensioenportaal.

Rol die loper uit!
Een communicatieplan over de transitie voelt wellicht als een ‘moetje’. Maar pensioenfondsen, maak er iets van en treed je deelnemers nu al tegemoet! Zie het als een kans om positief te communiceren en het negatieve sentiment te keren (dat gaat ook in je voordeel zijn als het individuele bezwaarrecht er toch komt). Grijp de mogelijkheid om waardevolle gegevens te verzamelen waarmee je in de toekomst je deelnemers nog beter van relevante informatie kunt voorzien. Creëer nu zoveel mogelijk duidelijkheid, dat draagt bij aan een soepele transitie straks. En het is uiteraard overbodig om te zeggen dat de digitale rode loper vele malen goedkoper is dan de handmatige aanpak. Leun je als pensioenfonds nu nog achterover, dan mis je de boot en maak je de transitie onnodig duur en ingewikkeld en onnodig negatief voor je deelnemers.

Meer weten?
Robin Bouman en Jan Marten van Seijst  vertellen je er graag over. 

Robin BoumanJan Marten van Seijst