Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Davinci Consulting overgenomen werd door Yellowtail Conclusion. Meer impact maken door gezamenlijk initiatieven te ontplooien, een dynamische werkcultuur te creëren en schaalvoordelen te realiseren; dat is wat beide managementteams voor ogen hadden met de overname. Hoe kijken Matthijs Mons, managing director van Yellowtail Conclusion, en Robert Broek, director van Davinci Consulting naar de resultaten van het eerste jaar?

Overnemen en overgenomen worden

Matthijs: “De start was best enigszins spannend. Toen Davinci onderdeel werd van Yellowtail Conclusion, was het nog maar een half jaar daarvoor overgenomen door Ophen. Met twee overnames in zo’n korte tijd was het de vraag hoe Davinci bij ons zou landen. Daarbij was Yellowtail Conclusion zelf in 2020 overgenomen door Conclusion. Gelukkig ging dat erg goed. De rust is teruggekeerd en bijna alle medewerkers zijn aan boord gebleven. Ik vind dat een positief signaal.”

Culturele ‘onboarding’

Robert: “De culturen van beide organisaties hebben een vergelijkbaar DNA: we denken beiden innovatief vanuit de inhoud, we zijn vooruitstrevend én we willen ook echt realiseren, dingen van de grond krijgen. Dat zagen we aan de overnametafel, maar nu merk je in de praktijk dat medewerkers elkaar daar ook echt in vinden. Er zit veel dynamiek in de nieuwe ploeg. Zo springen mensen voor kortere of langere tijd bij in andere teams.” Matthijs: “Waar Davinci een wat meer seniore crew heeft, bestaat het team Yellowtail Conclusion juist uit meer jongere medewerkers. Je ziet nu al dat dat verrijkend werkt. Medewerkers hebben nu bredere kansen voor hun loopbaan. Er is altijd wel een geschikte kans voor je binnen het grotere ecosysteem. Met dit carrièreperspectief hebben we ook meer slagkracht op de arbeidsmarkt. Het is een van onze gezamenlijke ambities om ‘a great place to work’ te zijn. Zeker sinds events en dergelijke weer mogen, gaat de culturele onboarding makkelijker.”

Cross-overs

Matthijs: “De rationale voor Yellowtail Conclusion om Davinci over te nemen was dat wij onze positie willen versterken in het wonen- en lenendomein. Het grote voordeel is dat Yellowtail Conclusion en Davinci complementair zijn aan elkaar qua kennis en netwerken. Davinci is sterk op het gebied van hypotheken en notariële diensten. Daar ligt voor ons een wereld aan mogelijkheden.” Robert: “Ook andersom zien we kansen voor groei. Bijvoorbeeld voor Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH) en het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Beide initiatieven zijn ooit door Davinci bedacht en opgezet en nu kunnen we met de kennis, kunde en het netwerk van Yellowtail Conclusion deze organisaties helpen door te groeien. Daarnaast helpt Davinci de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) met de ontwikkeling van nieuwe (digitale) rechtzekerheidsdiensten. Zo zijn we nu bijvoorbeeld bezig met enkele banken, een verzekeraar en het notariaat om te bekijken hoe we de processen rondom de afwikkeling van nalatenschappen voor de consument kunnen vereenvoudigen door gebruik te maken van nieuwe digitale diensten en middelen. Hier heeft Yellowtail Conclusion met haar expertise van software vanuit de financiële sector veel toegevoegde waarde.” Matthijs: “Het notariaat is relatief nieuw terrein voor Yellowtail Conclusion. Dat brengt ons weer naar nieuwe partijen en initiatieven. Davinci en Yellowtail Conclusion werken daarbij vanuit dezelfde filosofie: klein beginnen en dan doorinvesteren, samen met partners in de sector. Daarbij zien we nu al dat we met de nieuwe schaal meer impact kunnen maken. Onze kostenstructuur is substantieel verbeterd omdat we overheadkosten over meer units kunnen verdelen. Dat maakt ons ook concurrerender.”

Van spontaan naar gestructureerd

Robert: “Davinci neemt graag ruimte om nieuwe dingen uit te denken. Zo zijn ook ECH en HDN tot stand gekomen. Ontwikkelen doen we bij voorkeur samen met ketenpartners, daar zit onze kracht. Dat we nu onderdeel zijn van een grotere club helpt daarbij. We hebben nu een groter netwerk en dat opent meer deuren. Met onze gebundelde krachten kunnen we ook onze klanten een groter speelveld bieden. Van mij mogen we nog best wat brutaler zijn in het verkondigen van de voordelen van die synergie.” Matthijs: “Onze wens was en is om gezamenlijk enkele grote initiatieven te gaan ontwikkelen. De eerste stappen daartoe zijn gezet, al is dat tot nu toe vooral spontaan en op kleinere schaal. Zo zijn we samen bezig met een propositie in de markt van consumptief krediet en werken we al voor verschillende klanten met teams die uit beide organisaties zijn samengesteld. Dat gaan we de komende periode gestructureerder organiseren, zodat we echt gerichte, overkoepelende investeringen kunnen gaan doen.”