nl en

Privacyverklaring

Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of onze nieuwsbrief opt-in. Wij hechten groot belang aan privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onderstaande privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Yellowtail kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Yellowtail en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Yellowtail verstrekt. Yellowtail kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

 

Waarom Yellowtail gegevens nodig heeft

Yellowtail verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Yellowtail uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening

 

Tot slot kan Yellowtail uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingdoeleinden.

Dit beperkt zich enkel tot:

 

  • Nieuwsbrieven: deze worden verstuurd via Mailchimp – lees hun privacypolicy via https://mailchimp.com/legal/privacy/
  • Uitnodigingen voor evenementen van Yellowtail
  • Uitnodigingen om als gast mee te gaan naar externe evenementen
  • Relatiegeschenken

 

Hoelang Yellowtail gegevens bewaart

Yellowtail bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bovenstaande doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden elke drie maanden geëvalueerd door onze directie. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Yellowtail verstrekt uw persoonsgegevens alléén en met uw toestemming aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Websitebezoek in kaart

Op de website van Yellowtail worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder een gedeelte van het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Echter worden de laatste drie cijfers van uw IP-adres afgeschermd. Wij kunnen uw volledige IP-adres vanaf 25 mei 2018 dus niet meer achterhalen.  Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Yellowtail gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Yellowtail maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden daarbij afgeschermd. Yellowtail heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Yellowtail heeft Google geen toestemming gegeven om via Yellowtail  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor  Google-diensten. Yellowtail deelt tot slot geen gegevens met Google.

 

Gegevens Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar iberents@yellowtail.nl. Yellowtail zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

 

Aanpassen privacyverklaring

Yellowtail behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatst Yellowtail eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgt Yellowtail voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen.

 

Beveiliging

Yellowtail neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Yellowtail maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Yellowtail verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Yellowtail op via pschoorl@yellowtail.nl. www.yellowtail.nl is een website van Yellowtail. 

 

Yellowtail is als volgt te bereiken:

Postadres:  Gooimeer 6-01 1411DD Naarden
Vestigingsadres:  Gooimeer 6-01 1411DD Naarden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  34186479
Telefoon:  +31 (0)35 5248902
E-mailadres:  info@yellowtail.nl

 

 

Contact