Yellowtail Conclusion is onderdeel van het Conclusion ecosysteem

Whitepaper: PSD2: Ethische Thema’s & Guidelines

Hoe kan een financiële dienstverlener op een ethische manier kredietbeslissingen maken op basis van een geautomatiseerd systeem dat gebruikt maakt van persoons- en betaalgegevens?

Benieuwd naar de belangrijkste uitkomsten van ons onderzoek?

Lees deze Whitepaper en krijg inzicht in deze 3 ethische thema’s:

1. privacy
2. datasoevereiniteit
3. rechtvaardigheid

deze drie thema’s spelen dé belangrijkste rol om het vertrouwen te winnen en PSD2 op een duurzame wijze in te zetten in je organisatie.

Klant is eigenaar van zijn eigen data

PSD2 zorgt ervoor dat een klant zelf eigenaar is van zijn banktransacties. Dat klinkt mooi, maar hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? Kan een klant inschatten wat de impact is van het delen van de banktransacties met een financiële instelling? En vertrouwt een klant een financiële instelling voldoende om deze – toch best persoonlijke – informatie te delen?

Een klant is kwetsbaar(der)

Een klant is kwetsbaar(der) dan een financiële instelling en de kwetsbaarheid van de klant kan worden versterkt door het delen van deze persoonlijke informatie. Daarmee komen er gelijk ethische vraagstukken om de hoek kijken. Hoe zorgt een financiële instelling ervoor dat ze op ethische wijze informatie ophalen van de klant en wat doet een financiële instelling vervolgens met deze data?

Vertrouwen komt te voet…

Ethisch handelen is essentieel om het vertrouwen te winnen en te behouden. Want zoals we allemaal weten: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ethiek is dus niet iets voor ‘erbij’ maar een must om PSD2 serieus te nemen en te zorgen dat het geïntegreerd kan worden in de totale klantreis. Dan pas kan het delen van banktransacties – en het trekken van goede conclusies hieruit – leiden tot succes, tot een beter financieel klimaat en tot financiële gelijkwaardigheid voor de klant en financiële instelling.

Contact