Beheer

Een complete mix van relevante domeinkennis en de competenties om een oplossing echt te realiseren.

Er is een aantal ontwikkelingen in de markt van het beheer van IT applicaties te onderkennen. De traditionele scheiding tussen developers en beheerders verdwijnt; het ontwikkelproces en beheerproces wordt in elkaar gevlochten en er ontstaan zogenaamde DevOps: developers die operationele beheertaken uitvoeren en beheerders die mee-ontwikkelen.

Dit heeft als grote voordeel dat:

  1. de kwaliteit van software omhoog gaat (developers proberen zo min mogelijk fouten maken omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer) en
  2. ontwikkel- en beheerprocessen worden meer geïntegreerd;


Dit laatste punt leidt tot een tweede ontwikkeling waarbij de cyclus van het releasen van nieuwe functionaliteit verkort wordt. In het verleden werd gesproken over 1 of 2 major releases per jaar, maar tegenwoordig is het streven om continu functionaliteit op te kunnen leveren aan de business via Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD);Deze processen worden ook steeds beter ondersteund door geïntegreerde tooling, waarbij configuratiemanagement, versiebeheer, build-, test en deployment-management verregaand geïntegreerd en geautomatiseerd zijn.


Complete mix van relevante domeinkennis

Yellowtail biedt tijdens de uitvoering van een project meerwaarde met een complete mix van relevante domeinkennis en de competenties om een oplossing echt te realiseren. Als het project is afgelopen, is er vanuit de klant enerzijds behoefte om de fouten in applicaties snel op te lossen (correctief onderhoud) en anderzijds een behoefte en noodzaak om de oplossing verder door te ontwikkelen (additief onderhoud). Of er zijn ontwikkelingen in de omgeving (bijvoorbeeld wettelijk of functioneel) die ervoor zorgen dat de oplossing aangepast moet worden (adaptief onderhoud). Vanuit de projectkennis en -ervaring is Yellowtail dan bij uitstek de partij om de beheertaken voor (of samen met) een klant uit te voeren.We kunnen aansluiten op methodieken die reeds bij de klant in gebruik zijn, zoals ASL (applicatiebeheer) en/of ITIL (meer gericht op IT infrastructuur). Binnen Yellowtail maken we gebruik van de Atlassian suite met Jira voor issuemanagement en Confluence voor documentatie en samenwerking. Voor echte supportdesk dienstverlening gebruiken we Freshdesk.


Traject aanpak

In eerste instantie bespreekt Yellowtail samen met de klant welke dienstverlening we gaan verlenen. Deze dienstverlening wordt in een nadere overeenkomst vastgelegd. De service levels die bij deze dienstverlening horen, worden vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement). Daarnaast worden gedetailleerde werkafspraken en procedures vastgelegd in een DAP (Dossier Afspraken en Procedures).In de dagelijkse praktijk heeft Yellowtail een team van functioneel beheerders en supportmedewerkers die zorgen dat fouten binnen applicaties worden opgelost, dat applicaties blijven voldoen aan wet- en regelgeving en dat nieuwe functionaliteit wordt geïmplementeerd. En over de geleverde prestaties binnen onze dienstverlening rapporteren we periodiek aan de klant.


Neem contact met ons op!

Wilt nu meer weten over de mogelijkheden om uw applicaties door Yellowtail te laten beheren? Neem dan contact op met: Marcel Duijnisveld –  mduijnisveld@yellowtail.nl.

 

Contact