Yellowtail Conclusion is onderdeel van het Conclusion ecosysteem

Yellowtail Health: even voorstellen

Bij Yellowtail helpen we onze klanten in te spelen op veranderend consumentengedrag. Met diverse fintech oplossingen en consultancy services willen wij het financiële leven van de consument verbeteren. Ook in de zorg neemt de patiënt steeds meer regie op het zorgproces. Een betrokken patiënt is een gemotiveerde patiënt. Daar waar we in de financiële wereld al sinds jaar en dag consumenten inzicht geven in de eigen gegevens, willen we datzelfde in de zorg realiseren. Hiervoor hebben we al mooi werk verricht voor onder andere Salut. 

In Nederland is de gezondheidszorg decentraal geregeld. Dit heeft als gevolg dat ook medische informatie van patiënten op veel verschillende plaatsen aanwezig is. Door de hoeveelheid aan verschillende registratiesystemen (en datamodellen) is uitwisseling van gegevens in de zorg een complexe uitdaging. Daarnaast staan er, door menselijk handelen (overtypen van het één naar het andere dossier) ongewilde en ongewenste fouten in de dossiers.

De gezondheidszorg genereert ondanks de geschetste problematiek enorme hoeveelheden (on)gestructureerde medische gegevens inclusief diagnostische, therapeutische en monitoringgegevens. Burgers en/of patiënten zijn zelf ook steeds meer in staat om eigen gegevens te verzamelen, denk aan hartslagmeters en stappentellers of voedingsdagboeken in een app of Persoonlijke Gezondsheidsomgeving (PGO). 
In de zorg is momenteel echter niet alleen het ontsluiten van gegevens naar de patiënt, maar ook informatie-uitwisseling tussen zorgverleners een belangrijk thema. Informatie op het juiste moment op de juiste plaats krijgen is een behoorlijke uitdaging. Op meerdere niveaus moeten afspraken worden gemaakt en dat vergt veel van organisaties en van de samenwerking. In de zorg zijn er veel verschillende informatiesystemen die ieder hun eigen vorm en taal hebben. Voor het realiseren van de interoperabiliteit tussen deze systemen wordt vaak het vijflagenmodel van Nictiz gebruikt.

Nictiz

Yellowtail heeft met het Health team veel expertise in huis deze interoperabiliteit te realiseren door het aanpakken van alle vijf de lagen. Ieder teamlid brengt zijn of haar expertise mee en zo kunnen opdrachten die draaien om interoperabiliteit vanuit de verschillende lagen aangepakt worden. 

We gaan echter niet alleen voor het uitwisselen van informatie, we gaan ook voor het verzamelen van data uit die informatie die kan helpen de zorg nog beter te sturen. Door het koppelen van gegevens van de patiënt (bijvoorbeeld metingen van een smartwatch, medicijngebruik en gemoedstoestand), algemeen beschikbare data (CBS, luchtkwaliteit, pollenmeter, etc.) en zorgdata ontstaat er een schat aan data met lerend vermogen die enorm kan helpen in het zorgproces. Yellowtail Health werkt hier samen aan met zorgverleners, zorgvragers en appbouwers. Meer weten over Yellowtail Health? Neem dan contact op met Erwin Bretscher via ebretscher@yellowtail.nl

Het team:

Erwin Bretscher

Erwin Bretscher heeft 15 jaar ervaring binnen het snijvlak van zorg & ICT, waaronder veel ervaring op het gebied van gegevensuitwisseling in de medische sector. In de zorg is het belangrijk innovatie te koppelen aan het zorgproces, om een implementatie succesvol te maken. Het geeft hem veel energie om samen te werken met de mensen die zich inspannen voor onze gezondheid en te kijken hoe wij hen kunnen helpen om met behulp van inzet van ICT-oplossingen het werk nog makkelijker te maken.
LinkedIn profiel 

Marianne Plandsoen

Marianne is al ruim 20 jaar werkzaam in de zorg en heeft het veld van zorg en welzijn vanuit verschillende hoeken bekeken. Van patiëntenvereniging tot zorgverzekeraar en van huisartsenpost tot landelijke organisatie in gegevensuitwisseling in de zorg. Dit maakt dat ze de taal van de diverse stakeholders spreekt en partijen kan verbinden. De afgelopen 4 jaar heeft ze veel regio’s en partijen ondersteund bij de digitale uitwisseling van gegevens en met haar enorme drive de zorg te verbeteren en patiëntgerichte te laten zijn bouwt zij vol enthousiasme mee aan de health propositie van Yellowtail.

LinkedIn profiel 

Erwin Beumer

Erwin Beumer vult het Yellowtail Health team aan als solutions architect. In het verleden heeft hij ervaring opgedaan met gegevensuitwisseling in de zorg vanuit diverse rollen, van ontwerper tot productowner. Hij hoopt zijn steentje bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de zorg door het inpassen van slimme ICT-oplossingen.

LinkedIn profiel 

Lisanne van der Molen

Lisanne heeft ruim 5 jaar ervaring in de zorg en ICT-wereld, en heeft zich de laatste jaren volop beziggehouden met informatiestandaarden, cross-sectorale gegevensuitwisseling en diverse VIPP-trajecten. Vanuit haar achtergrond als gezondheidsjurist en gezondheidswetenschapper benadert ze onderwerpen als gegevensuitwisseling en interoperabiliteit vanuit verschillende invalshoeken. Haar kracht is het doelgericht uitzetten van strategie(ën) en het verbinden van stakeholders. 

LinkedIn profiel

Yellowtail health werkt ook samen met 2 associés:

Sylvia Veereschild

Sylvia werkt al drie decennia in de ICT en stond aan de wieg van de glasvezel-uitrol en tal van andere innovaties. Ze is bevlogen en uitgegroeid tot specialist voor gegevensuitwisseling in de zorg. Tot voor kort was Sylvia leveranciersmanager bij MedMij.

 LinkedIn profiel 

Iris Vastenouw

Iris heeft vanuit diverse rollen en projecten in de zorg en ICT de laatste jaren een grote rol gespeeld in het verder brengen van gegevensuitwisseling in de zorg. Vanuit Yellowtail Health werkt Iris bij regio organisatie RHOGO.

LinkedIn profiel 

Contact